٠٩:٥٢ - شنبه ١٨ تير ١٣٩٠

مسئولين دفاتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري دانشگاههای استان منصوب شد.

مراسم توديع و معارفه مسئولين دفاتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاههاي استان، برگزار گرديد .


<< صفحه قبلی2 3 4 5 6 7