نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

کارگاه کتابداران بالینی مورخ بهمن 1395

 کارگاه کتابدار بالینی توسط  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در سالن اجتماعات دکتر کنعانی پردیس آموزشی برای کتابداران کتابخانه های بیمارستان ها، کتابداران دانشکده بهداشت ، کتابداران کتابخانه مرکزی  ، اعضاء هیئت علمی، کارکنان دانشگاه و دانشجویان رشته پرستاری برگزار گردید. در این کارگاه بانک های اطلاعاتی  OVID ، UpToDate و Clinical Ky  توسط کارکنان کتابخانه مرکزی ارائه گردید.