اخبار اخبار

«بازگشت

دسترسی به سامانه منبع یاب (کتابخانه ملی پزشکی ) جهت اعضاء هیئت علمی و محققین دانشگاه

قابل توجه اعضاء محترم هیئت علمی و محققین گرامی سامانه فوق  تحت عنوان سامانه منبع یاب (کتابخانه ملی پزشکی )توسط معاونت پژوهشی وزارت بهداشت زیر نظر مدیریت اطلاع رسانی پزشکی وزارت متبوع تدوین و ارائه گردیده است این سامانه شامل اطلاعات مندرج در تصویر می باشد . در این سامانه که به صورت ای پی  بیس می باشد می توان منبع مورد نظر را در شکل های متفاوت جستج نمود . در این سامانه نیاز به مراجعه به سایر پایگاهها و بانک های اطلاعاتی نمی باشد و بعد از جستجوی مستقیما به بانک یا بانک های اطلاعاتی مورد نظر هدایت می شوید . در این سامانه    ایمپکت فاکتور مجلات ، اچ اندیکس و رتبه بندی مجلات نیز قابل مشاهده می باشد . محیطی بسیار ساده و در عین حال جامع می باشد . کارگاهی به همین منظور نیز  برگزار خواهد شد.

سامانه منبع یاب وزارت بهداشت
نظر
لینک مطلب :