انتشار دهنده محتوا انتشار دهنده محتوا

«بازگشت

خرید کتاب از سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب

معاونت تحقیقات و فناوری: خرید کتاب از سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب کتاب و منابع مورد نیاز اساتید، دانشجویان و محققین دانشکده ها، بیمارستان ها و مراکز تحقیقاتی بر اساس نیازسنجی از 31 امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به تعداد عنوان و نسخه خریداری بعد از سازماندهی بین کتابخانه های تابعه تقسیم و در مخزن کتابخانه ها قرار گرفت

خرید کتاب برای کتابخانه مرکزی