انتشار دهنده محتوا انتشار دهنده محتوا

«بازگشت

سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

 سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 13 تا 23 اردیبهشت ماه 1396 در محل شهر آفتاب تهران برگزار می شود

 www.tibf.irآدرس

ساعت کارنمایشگاه 10تا 20