انتشار دهنده محتوا انتشار دهنده محتوا

«بازگشت

اطلاعات تماس با کتابخانه مرکزی

 

آدرس کتابخانه مرکزی دانشگاه:

یاسوج -  انتهای خیابان شهید دکتر جلیل - کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

تلفن:  07433235139

دورنگار: 07433235139

ایمیل :

diglib@yums.ac.ir

centlib@yums.ac.ir